Teoretický kurz – osvědčení C

Držitel tohoto průkazu je oprávněn vést na moři jachtu o maximální délce 16 metrů, s omezením plavby do vzdálenosti nejvýše 20 námořních mil od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 6 stupňů Beaufortovy stupnice.

Kapitánské kurzy

Pořadatel a místo konání

C.O.S. – CREW MANAGEMENT s.r.o.. Palachova 457/29, 290 01 Poděbrady

Pronájem plachet

Termín

Jaro 2023

Polární plavby

Cena 5 500 Kč

Zahrnuje studijní materiály a pomůcky. Cena nezahrnuje zkoušku způsobilosti.

Osnovy kurzu

Podívejte se na základní osnovy našeho kurzy pro lepší představu co vše vás naučíme.

1

Základy námořního práva a COLREG 1972

Přehled mezinárodních a českých právních předpisů upravujících problematiku námořního práva Oblasti plavby, vlajky, lodní doklady a oprávnění, práva a povinnosti velitele námořní jachty, pomoc v nouzi, nehody, záchranná služba na moři. Mezinárodní pravidla pro zabránění srážkám na moři – COLREG 1972 Základní pojmy, rozdělení plavidel, systém rozdělení plavby, činnosti pro zabránění srážce, bezpečná rychlost, vzájemné povinnosti lodí, světla, zvukové signály, signály pro upoutání pozornosti, nouzové signály.

2

Navigace

Písemná část - Výpočet vycházející z určení výchozí polohy ze dvou náměrů, odtud plavba daným kurzem kompasovým a danou rychlostí plavby při zahrnutí deklinace (deviace) a působení větru, po určité době plavby změna kurzu do stanoveného místa - výpočet kurzu kompasového při působení větru, deklinace (deviace).

Ústní část - Základní informace o Zemi, o mapách, jednotky měr na moři, měření rychlosti plavidla, směru plavby a hloubky vody. Magnetismus Země, pojem deklinace. Kompasy a deviace, kurzy, náměry, poloha plavidla. Působení větru na plavidlo, snos. Majáky a charakteristiky světel. Značení mořských vodních cest - systém IALA. Mezinárodní vlajkový kód. Plavby v blízkosti pevniny, plavba za snížené viditelnosti, plavba v noci. Lodní deník a jeho vyplňování. Satelitní a další způsoby navigace.

3

Meteorologie

Základní pojmy a jevy - zemská atmosféra, základní meteorologické prvky a jevy, počasí a podnebí, tlak a vlhkost vzduchu, tlakové útvary, vítr, Beaufortova stupnice, mořská a pevninská bríza, lokální větry, oblaka, srážky, mlha, vzduchové hmoty, atmosférické fronty, synoptické mapy. Zdroje informací o meteorologické situaci, předpovědi, strategie plavby.

4

Nautika

Základní názvosloví, typy plavidel, vybavení (včetně bezpečnostního). Zásady pohybu plavidel, stabilita, zajištění plavby, plavba na motor, pod plachtami, práce s lany. Vyvázání plavidla u břehu, bójí, kotvení. Mimořádné situace (manévr muž přes palubu, nasednutí na dno, opuštění plavidla).

5

Základy zdravovědy

Základní vybavení lékárny. Obecné principy první pomoci na plavidle: resuscitace, obnovení dýchání, obnovení činnosti oběhové soustavy, šok, bezvědomí, krvácení, popálení a poleptání, úrazy elektrickým proudem, zlomeniny, podvrtnutí a vymknutí kloubu, poranění lebky, poranění páteře, poranění hrudníku a břicha, poškození teplem, poškození chladem, tonutí, mořská nemoc, tropické infekce a intoxikace, nebezpeční mořští živočichové, otravy, náhlé břišní příhody, průjmové stavy, náhlé interní stavy, srdeční infarkt, cukrovka. Přivolání pomoci, příprava postižného k transportu.

6

Základy angličtiny a obsluhy VHF rádia

Znalost číslovek a základní frazeologie potřebné pro komunikaci s přístavními orgány. Nejdůležitější hlášení rádiem pro případ nebezpečí nebo nouze: MAYDAY, PAN PAN, SECURITE. Praktické procvičení obsluhy VHF rádia.