Praktický kurz – osvědčení C

Držitel tohoto průkazu je oprávněn vést na moři jachtu o maximální délce 16 metrů, s omezením plavby do vzdálenosti nejvýše 20 námořních mil od pobřežní linie, pokud síla větru nepřesáhne 6 stupňů Beaufortovy stupnice.

Kapitánské kurzy

Pořadatel a místo konání

C.O.S. – CREW MANAGEMENT s.r.o.. Místo konání Chorvatsko, Zadar.

Pronájem plachet

Termín

Podzim 2023

Polární plavby

Cena 15 900 Kč

Individuální dohoda ohledně korekce ceny je možná. Co je v ceně?

Organizace kurzu

Podívejte se na detaily ohledně organizace kurzu.

Co vše cena zahrnuje?

Cena zahrnuje pronájem jachty, použití nafukovacího člunu, přístavní poplatky v trvalém místě stání jachty.

Co cena nezahrnuje?

Cena nezahrnuje dopravu na kurz, parkovné za auto v marině, jídlo, poplatky za stání jachty v přístavech a marinách mimo mateřský přístav, stání na bóji a spotřebované pohonné hmoty.

Průběh kurzu

Praktický kurz probíhá na moři, na námořní jachtě, v délce 1 týden, každý účastník si v průběhu kurzu osvojí základní znalosti a dovednosti a vyzkouší si vedení jachty pod dozorem instruktora. Účastníci po přihlášení a zaplacení faktury obdrží podrobné informace týkající se dopravy, stravování, vybavení a kontakty na ostatní účastníky kurzu.

Osnovy praktického kurzu

Pod dozorem zkušeného instruktora se naučíte následující:

1

Před vyplutím

Názvosloví a funkce jednotlivých částí jachty, zvyky a etika na jachtě, použití vlajek, převzetí jachty, kontrola vybavení, odbavení jachty přístavními orgány, příprava k vyplutí (potraviny, voda, palivo, mapy...), organizace času a práce na lodi (služby/vachty podle délky plavby, počtu posádky a podmínek, příprava jídla), práce s lany (uzly, použití navijáků, rohatinek, uložení lan), záchranné prostředky (vesty, harnessy, ostrůvky, pyrotechnické prostředky, AIS, epirb...), protipožární opatření na lodi, zásady první pomoci, plánování plavby, strategie, předpovědi počasí.

2

Za plavby

Manévrování jachtou v přístavech (muring, vyvazování bokem), manévrování u vyvazovacích bójí, kotvení, komunikace pomocí VHF (mezi loděmi, s přístavy...), kormidlování a udržování kurzu při plavbě na motor a pod plachtami, plavba pod plachtami (trim, refování, obraty, drift), navigace, pravidla COLREG 1972 v praxi, řešení mimořádných situací (havárie kormidelního zařízení, havárie takeláže, nasednutí na dno) - manévr muž přes palubu – MOB (na motor i pod plachtami).